Lædreveien 59, Egersund

Boligen ligger i vakre Lædre ikke langt fra Egersund sentrum. Utvendig har eksisterende bolig blitt beholdt i størst mulig grad, men det har blitt satt inn store vinduer i stue og kjøkken for å utnytte den flotte utsikten ut over Nordsjøen og for slippe inn mest mulig naturlig lys. Tilbygget bryter med den eldre boligen,…

Les mer

Vågsgaten 21, Egersund

Vågsgaten 21 er fint plassert på en topp, med utsikt over Eideåna, Kjerjaneset og Ægrefjellet. Hovedformen og plasseringen av huset er bevart, men takvinklene på de to volumene som boligen har er gjort like, og det største volumet har blitt noe lenger. Dette gir boligen et renere og enklere uttrykk, samtidig som det skilles mellom…

Les mer

Joavegen, Sola

Oppdraget gikk ut på å fortette med familieboliger i ett etablert eneboligområde på Sola. Det har fra første skisse vært en ide om å tegne ett stedstilpasset prosjekt med tydelige variasjoner. I tillegg til at hvert hus skal ha egne kvaliteter har det vært viktig å plassere byggene på en måte som skaper fine uteplasser…

Les mer

Sandbakkveien 20, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for leilighetsbygg med seks boenheter på en tomt som tidligere var regulert til tre frittliggende eneboliger. Utbygging i henhold til gjeldende plan viset seg å være utfordrende å realisere, da boligetterspørselen ikke stemte til den tillatte utbyggingen. Med denne bakgrunnen ble det igangsatt en planendring med hensikt å legge…

Les mer

Hafsøy, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for en lavblokk med inntil 12 boenheter på sentrumsnær tomt på Hafsøy. På tomten står i dag oppført en gammel låve som leies ut til selskaper og andre festlige arrangementer. Som følge av planen rives låven og erstattes av en lavblokk i 3-4 etasjer med felles parkeringsanlegg under bakken.…

Les mer

Hafsøyhagen, Egersund

Prosjektet omhandler utforming og design av en ny bebyggelsesstruktur i et godt etablert og rolig boligområdet. Hensikten med utformingen var å gjøre godt nytte av den gode beliggenheter ved å skape et stille og trygt bomiljø. Tunet er bygd opp av flere boligtyper i forskjellige størrelser for å tilpasse tilbudet etter et variert og voksende…

Les mer