Hytte Sjøbris, Lindesnes

Fritidsboligen oppføres i tre med et asymmetrisk saltak. Dette gir prosjektet en dempet virkning fra sjøen, med en lavere gesismhøyde. Løsningen gir også mulighet for en praktisk hemsløsning i bakkant av hytten. Farge og materialbruk er tilpasset omgivelsene og den glir naturlig inn som en del av landskapet. Fritidsbolig ligger i en eldre reguleringsplan med…

Les mer

Sandbakkveien 20, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for leilighetsbygg med seks boenheter på en tomt som tidligere var regulert til tre frittliggende eneboliger. Utbygging i henhold til gjeldende plan viset seg å være utfordrende å realisere, da boligetterspørselen ikke stemte til den tillatte utbyggingen. Med denne bakgrunnen ble det igangsatt en planendring med hensikt å legge…

Les mer

Flekkefjord Sparebank, avd. Mandal

Flekkefjord Sparebank åpnet i mars 2023 ny filial i Mandal. Utgangspunktet for prosjektet var et eldre næringsbygg fra 1960-tallet opprinnelig tegnet av Thilo Schoder. Bygget har en sentral beliggenhet i vakre omgivelser i midten av Mandal sentrum, med forbindelse til både gågata og Mandalselva. Prosjektet omhandlet en total renovering og opprustning av det opprinnelige bygget,…

Les mer

Hytte 36, Mandal

Hytte 36 – Mandal / Egdastrek prosjekt 1.1

Oppdraget gikk ut på å tegne en fritidsbolig med en fleksibel planløsning og et tydelig skille mellom leve- og sovesoner som passer for en storfamilie med mye besøk. Hytten er delt inn i to fløyer og sammenkoblet med et inntrukket inngangsparti som gir mulighet for variert utfoldelse. Prosjektet er plassert i naturskjønne omgivelser og koblingen…

Les mer