Ansatte

Med de riktige menneskene på riktig sted, kan vi forme gode omgivelser til jobb, hjem, felleskap og rekreasjon.

Ragnhild K. Tamburstuen

Landskapsarkitekt/Arealplanlegger/Fagleder Plan

Katrine Lohne Nilsen

Bygningsingeniør/Fagleder Byggsøk

Arne Røyland

Bygningsingeniør/Fagleder Bygg

Kjetil Frøyen

Bygningsingeniør

Kristin Løland

Arealplanlegger

Marvin Birkeland

Daglig leder / Sivilarkitekt

Trulte Flikka

Teknisk tegner

Inger-Lise Kongevold

Administrasjonssekretær

Ole Jonny Mathiasen

Bygningsingeniør