Ansatte

Med de riktige menneskene på riktig sted, kan vi forme gode omgivelser til jobb, hjem, felleskap og rekreasjon.

Trulte Flikka

Teknisk tegner

Inger-Lise Kongevold

Administrasjonssekretær

Ragnhild K. Tamburstuen

Landskapsarkitekt/Arealplanlegger/Fagleder Plan

Arild Tjomlid

Bygningsingeniør

Marvin Birkeland

Daglig leder / Sivilarkitekt

Kristin Løland

Arealplanlegger

Goncalo Liberato

Arkitekt

Arne Røyland

Bygningsingeniør/Fagleder Bygg

Katrine Lohne Nilsen

Bygningsingeniør/Fagleder Byggsøk