Ansatte

Med de riktige menneskene på riktig sted, kan vi forme gode omgivelser til jobb, hjem, felleskap og rekreasjon.

Ragnhild K. Tamburstuen

Landskapsarkitekt/Arealplanlegger/Fagleder Plan

Marvin Birkeland

Daglig leder / Sivilarkitekt

Pål Vere

Bygningsingeniør

Katrine Lohne Nilsen

Bygningsingeniør/Fagleder Byggsøk

Kristin Løland

Arealplanlegger

Arild Tjomlid

Bygningsingeniør

Maren Holte

Arkitekt

Goncalo Liberato

Arkitekt

Arne Røyland

Bygningsingeniør/Fagleder Bygg

Trulte Flikka

Teknisk tegner

Inger-Lise Kongevold

Administrasjonssekretær

Christer Egelid

Bygningsingeniør