Historien om egðastrek

egdastrek-bw-1x1-stemning_1b

Arkitektkontoret ble etablert av sivilarkitekt MNAL Jan-Petter Kristiansen i 1978. Allerede året etter, ble Rolv Selmer-Olsen medeier og firmaet fikk navnet Kristiansen & Selmer-Olsen ANS.

I 1985 åpnet vi eget avdelingskontor i Egersund, og i 2002 kom også avdelingskontoret i Lyngdal på plass. Det har alltid vært viktig for oss å være nære våre kunder og avdelingskontorene bidrar godt til det.

I 1999 ble Kristiansen & Selmer-Olsen AS en av deltakerne i Strandgården kompetansesenter for bygg- og arealplanlegging. Bygget tegnet vi selv og i dag heter det S32. Det samme året fikk vi også Arkitekturvern prisen av Egersund kommune, for arbeidet med å kombinere et eldre bygg med et nytt tilbygg.

Generasjonsskifte

Gründerne Jan Petter Kristiansen og Rolv Selmer-Olsen gikk av med pensjon i 2012 og 2015. Dette førte til et naturlig generasjonsskifte, med nye mennesker i ledende stillinger.

Nye hoder betyr også nye idéer, men kjerneverdiene som selskapet er tuftet på, står fremdeles i fokus. Vi tar med oss det gode fra fortiden, når vi staker kursen fremover.

I 2023 endret vi visuell profil og byttet til navnet egðastrek. Formålet med det nye navnet er å kommunisere tydelig vår lokale forankring og kjernekompetanse.

Fra fortid til fremtid

Gjennom hele firmaets historie har det vært en ledetråd at eierskapet skal deles mellom flere ansatte. Dette har bidratt til at vi sjelden mister folk og kan holde på- og bygge solid kompetanse internt.

Denne filosofien har betydd at vi har kunnet være det ledende arkitektkontoret i regionen i over 45 år. Gjennom kreativitet, bærekraft og bred kompetanse, tar vi mål av å være helt i spissen, også i fremtiden.