Hafsøy, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for en lavblokk med inntil 12 boenheter på sentrumsnær tomt på Hafsøy. På tomten står i dag oppført en gammel låve som leies ut til selskaper og andre festlige arrangementer. Som følge av planen rives låven og erstattes av en lavblokk i 3-4 etasjer med felles parkeringsanlegg under bakken.

Området ligger i godt etablert boligområde, med korte gåavstander til sentrum og kollektivknutepunkt. Boligblokken er planlagt med inntrukne fasader og avtrappende høyde som gir god tilpasning til omgivelsene. Det er lagt vekt på vakker arkitektur og materialbruk av god kvalitet for å sikre et bra prosjekt i alle ledd.

Status

  • Pågående

Tidslinje
2022 —

Lokasjon
Hafsøyveien 47, Eigersund kommune

Størrelse
2,1 daa

Tjeneste

Kunde
Norrøn Hus Prosjekt AS

Prosjektteam