Hafsøyhagen, Egersund

Prosjektet omhandler utforming og design av en ny bebyggelsesstruktur i et godt etablert og rolig boligområdet. Hensikten med utformingen var å gjøre godt nytte av den gode beliggenheter ved å skape et stille og trygt bomiljø. Tunet er bygd opp av flere boligtyper i forskjellige størrelser for å tilpasse tilbudet etter et variert og voksende marked.

Plassering av byggene er gjort på en måte som skaper en fin og tydelig struktur, samtidig som det tillater gode uteområder til hver boenhet med mye sol. Arkitekturen er moderne og enkel, og i kombinasjon med et spennende fargevalg på boligene gir det et dynamisk og koselig boligmiljø med mye identitet og tilhørighet.

Status

  • Pågående

Tjeneste

Kunde
Norrøn Hus Prosjekt AS

Entreprenør
Norrøn Bolig AS

Prosjektteam