Hytte Sjøbris, Lindesnes

Fritidsboligen oppføres i tre med et asymmetrisk saltak. Dette gir prosjektet en dempet virkning fra sjøen, med en lavere gesismhøyde. Løsningen gir også mulighet for en praktisk hemsløsning i bakkant av hytten. Farge og materialbruk er tilpasset omgivelsene og den glir naturlig inn som en del av landskapet.

Fritidsbolig ligger i en eldre reguleringsplan med begrensninger for utnyttelse og plassering. Etter god dialog med kommune og naboer tidlig i prosjektet fant vi en løsning på plassering og størrelse som både kommunen og naboer kunne akseptere. En åpen og transparent måte å tilnærme prosjektet viste seg å være tidsbesparende og fornuftig.

Fritidsboligen ligger inntil et vernet område. Ny plassering av fritidsboligen tar hensyn til dette og er flytte noe lengre bort fra dette området. Den er også vridd og ligger bedre tilpasset terrenget og er plassert delvis inn i skråning. Dette for å unngå silhuettvirkning, samtidig å ivareta utsikt for nabo.

Status

  • Pågående

Tidslinje
2023

Lokasjon
Krogenes, Lindesnes kommune

Størrelse
120 m2

Tjeneste

Kunde
Line og Knut-Ole Rogneflåten

Entreprenør
Skjærgård Eiendom AS

Prosjektteam