Joavegen, Sola

Oppdraget gikk ut på å fortette med familieboliger i ett etablert eneboligområde på Sola.

Det har fra første skisse vært en ide om å tegne ett stedstilpasset prosjekt med tydelige variasjoner. I tillegg til at hvert hus skal ha egne kvaliteter har det vært viktig å plassere byggene på en måte som skaper fine uteplasser med gode solforhold.

Boligene er kompakte med arealeffektive løsninger og gode oppholdsrom som oppleves lyse og luftige. Byggene har fått en tradisjonell utforming med saltak, men er utformet med knappe detaljer i forbindelse med takutstikk og vindusinnsetting for å modernisere uttrykket. Spileelementene på fasaden er med på å bygge opp under det moderne uttrykket, samtidig som det gir en skjerm mot innsyn uten å ødelegge for lysforhold.

Uteområdet er bygd opp som en liten park, hvor det er lagt vekt på å få en fin balanse mellom private og felles utearealer. Innenfor området kan barna leke fritt, samtidig som området kan benyttes som et felles samlingspunkt. Det er også lagt opp til enkle lekefunksjoner som sandkasse, vippedyr og klatrevegg, samt et lite amfi til forsamlinger og arrangementer. 

Joavegen ligger sentralt i ett etablert boligområde. Tomta er tilnærmet flat og ligger tett opp mot eksisterende bebyggelse som består av eneboliger og industri. Noe som har vært premissgiver for plassering av boligene og felles garasjer. Boligene er plassert som en klassisk tun bebyggelse. Dette gir en naturlig skjerm mot Joavegen og skaper ett bilfritt fellesområde som er utformet som en liten park. Det er lagt vekt på å få en fin balanse mellom private og felles utearealer hvor barna kan leke fritt eller man kan trekke seg tilbake på sin egen plass for å få ro. Her kan både barnefamilier og folk i sin beste alder trives.

Status

  • Pågående

Tidslinje
2019 — 2023

Lokasjon
Joavegen 57, Sola kommune

Størrelse
110 - 130 m2

Størrelse
4,1 daa

Tjeneste

Kunde
Norrøn Eiendomsutvikling AS

Entreprenør
Norrøn Bolig AS

Prosjektteam