Hytte Sjøbris, Lindesnes

Fritidsboligen oppføres i tre med et asymmetrisk saltak. Dette gir prosjektet en dempet virkning fra sjøen, med en lavere gesismhøyde. Løsningen gir også mulighet for en praktisk hemsløsning i bakkant av hytten. Farge og materialbruk er tilpasset omgivelsene og den glir naturlig inn som en del av landskapet. Fritidsbolig ligger i en eldre reguleringsplan med…

Les mer

Joavegen, Sola

Oppdraget gikk ut på å fortette med familieboliger i ett etablert eneboligområde på Sola. Det har fra første skisse vært en ide om å tegne ett stedstilpasset prosjekt med tydelige variasjoner. I tillegg til at hvert hus skal ha egne kvaliteter har det vært viktig å plassere byggene på en måte som skaper fine uteplasser…

Les mer

Sandbakkveien 20, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for leilighetsbygg med seks boenheter på en tomt som tidligere var regulert til tre frittliggende eneboliger. Utbygging i henhold til gjeldende plan viset seg å være utfordrende å realisere, da boligetterspørselen ikke stemte til den tillatte utbyggingen. Med denne bakgrunnen ble det igangsatt en planendring med hensikt å legge…

Les mer

Hafsøy, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for en lavblokk med inntil 12 boenheter på sentrumsnær tomt på Hafsøy. På tomten står i dag oppført en gammel låve som leies ut til selskaper og andre festlige arrangementer. Som følge av planen rives låven og erstattes av en lavblokk i 3-4 etasjer med felles parkeringsanlegg under bakken.…

Les mer

Hafsøyhagen, Egersund

Prosjektet omhandler utforming og design av en ny bebyggelsesstruktur i et godt etablert og rolig boligområdet. Hensikten med utformingen var å gjøre godt nytte av den gode beliggenheter ved å skape et stille og trygt bomiljø. Tunet er bygd opp av flere boligtyper i forskjellige størrelser for å tilpasse tilbudet etter et variert og voksende…

Les mer

Hytte 36, Mandal

Hytte 36 – Mandal / Egdastrek prosjekt 1.1

Oppdraget gikk ut på å tegne en fritidsbolig med en fleksibel planløsning og et tydelig skille mellom leve- og sovesoner som passer for en storfamilie med mye besøk. Hytten er delt inn i to fløyer og sammenkoblet med et inntrukket inngangsparti som gir mulighet for variert utfoldelse. Prosjektet er plassert i naturskjønne omgivelser og koblingen…

Les mer