Arkitektur

Hytte 36 – Mandal / Egdastrek prosjekt 1.1

Terrasse og gresstak Kveldsbilde Illustrasjon av TOKVAM Design Arkitektur Gjennom arkitektur og design skal vi forvalte dine verdier, slik at både praktiske og estetiske behov dekkes. Arkitekturen handler om å se mulighetene i landskapet, rammebetingelsene og lokal kulturell identitet, slik at vi kan streke opp de beste løsningene. De indre rom og plassdannelsen mellom bygningene…

Les mer