Arkitektur

Gjennom arkitektur og design skal vi forvalte dine verdier, slik at både praktiske og estetiske behov dekkes.

Arkitekturen handler om å se mulighetene i landskapet, rammebetingelsene og lokal kulturell identitet, slik at vi kan streke opp de beste løsningene. De indre rom og plassdannelsen mellom bygningene må harmonere, for å gi naturlige og sømløse overganger. På den måten kan vi skape gode steder for fritid, arbeid og rekreasjon.

Vår største resurs er menneskene som jobber her i egðastrek. Derfor organiserer vi oss på en måte som gjør at vi beholder og videreutvikler kompetansen vår hele tiden. Selv etter mer enn 40 år i bransjen lærer vi nye ting, fordi utvikling er veien inn i fremtiden.

Det vi leverer:

  • Mulighetsstudie
  • Arkitekturprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Illustrasjoner
  • Søknader og dispensasjoner

Tradisjoner for fremtiden

Vi tar med oss det gode fra historien, når vi ser fremover. I dag er bærekraftige løsninger viktigere enn noensinne. Derfor etterstreber vi å bygge med klimanøytrale metoder, med gode materialvalg og lave klimagassutslipp. Samtidig er det like viktig med den sosiale bærekraften. For å ivareta hverandre må vi også skape helsefremmende og levende miljøer for dem som skal bruke det vi skaper.

egðastrek designer for helheten i prosjektet — fra første strek.