Landskap

Landskapsarkitektur handler om forståelsen av den romlige sammenheng mellom by, natur og mennesker.

Noen av de ledende designprinsippene for utformingen av god landskapsarkitektur er skjønnhet, bærekraft, tilgjengelighet og funksjon.

I vår region er landskapet preget av kyst, fjell og dalstrøk. Gjennom generasjon etter generasjon har landskapet preget og påvirket livene til alle som bor her. På samme måte må uteområder i både by og natur speiler det lokale naturmiljøet, og tilrettelegge for mennesker og dyr som bor ved, og bruker området.

Når landskapsarkitekten skal planlegge og formgi torg, gater, hager, møteplasser, parker og idrettsanlegg, må landskapets kulturelle påvirkning settes i spill. Relasjonen mellom landskapets historie, nåtid og framtid blir fundamentet for strekene som tegner de nye stedene.

En god plan

Har du en god plan for formgivning av omgivelsene, er mye av jobben gjort.

Vi tilbyr blant annet landskapsanalyser, hageplaner, utomhusplaner for skole- og barnehager og arealplaner. Dette innebærer både overordnet planlegging, detaljprosjektering, illustrering og forvaltning.

Prosjekter

Joavegen, Sola

2019 — 2023