egðastrek har blir miljøsertifisert

Vi kan med stolthet meddele at egðastrek har blitt miljøsertifisert. Etter arbeid bak kulissene med interne rutiner, krav og målsettinger for vårt bidrag til reduksjon av miljøutslipp har vi blitt en offisielt anerkjent miljøbedrift av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
Du kan lese mer om arbeidet vårt og hva det betyr å være en Miljøfyrtårnsbedrift i artikkelen om vårt miljøarbeid i Avisen Agder.

https://www.avisenagder.no/eg-astrek-har-blitt-miljosertifisert-dette-er-viktig-for-oss/s/5-99-1298950