Kristiansen & Selmer-Olsen fører ny strek

Etter over 40 år med trofast navn, har arkitektkontoret nå valgt å sette en strek over gammel merkevare og gi seg selv en ny og fremtidsrettet profil. Arkitektkontoret Kristiansen og Selmer Olsen- skifter navn til egðastrek. Virksomheten har hovedsete i Flekkefjord og avdelingskontorer i Lyngdal og Egersund.

Profil- og navneendringen skyldes en kombinasjon av nye eiere og medarbeidere, i tillegg til et behov for å markere en tydeligere profil rundt egen spesialkompetanse, sier daglig leder i egðastrek, Marvin Birkeland.

En fremtidsrettet og tydelig profil- skal bidra til å kommunisere arkitektenes lokale forankring og nedslagsfelt i Agder og Rogaland. Samtidig kommer den brede kompetansen innenfor arkitektur, plan og landskap tydeligere frem.

Regional og fremtidsrettet

Ved å bruke fortiden i møte med fremtiden, har egðastrek som formål å skape innovativ, bærekraftig og miljøvennlig arkitektur, og vil fortsatt være en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner i regionen. 

Navnet egda- spiller på inspirasjonen vi henter fra landskapet og kulturhistorien i regionen vår, som dekker det gamle Egdafylket. Streken symboliserer kreativiteten og kompetansen i arbeidet vi gjør som definerer virksomheten i dag, forklarer Marvin.

Profilendringen skal bidra til at det erfarne arkitektkontoret forblir en solid dynamo for kreativitet og bærekraftige løsninger, også fremtiden. Bortsett fra endringer i navn, logo og domenenavn skal ikke eksisterende kunder og samarbeidspartnere merke noen forskjell.

Vi endrer ikke det vi driver med, vi skal bare vise tydeligere hvem vi er, avslutter Marvin.