Omsorgssenter på Feda

Vi bistår Kvinesdal kommune med forprosjektering av oppgraderingen av omsorgssenteret på Feda.