Sandbakkveien 20, Egersund

Oppdraget gikk ut på å tilrettelegge for leilighetsbygg med seks boenheter på en tomt som tidligere var regulert til tre frittliggende eneboliger. Utbygging i henhold til gjeldende plan viset seg å være utfordrende å realisere, da boligetterspørselen ikke stemte til den tillatte utbyggingen.

Med denne bakgrunnen ble det igangsatt en planendring med hensikt å legge til rette for mer konsentrert og tilpasset utbygging. Hovedgrepet er å skape et boligmiljø med et moderne og funksjonibelt uttrykk. Høydeforskjeller på tomten gir rom for at nytt leilighetsbygg kan bygges med underetasje forbeholdt boder, tekniske rom og parkering. Dette skaper rom for solrike felles uteområder med tilgang ned til strandlinjen. Leilighetsbygget er brutt opp i mindre volum for å ikke å skape et massivt stort bygningsvolum.

Status

  • Pågående

Tidslinje
2023 —

Lokasjon
Sandbakkveien 20, Eigersund kommune

Størrelse
1,6 daa

Tjeneste

Kunde
Norrøn Hus Prosjekt AS

Prosjektteam